Obchodní podmínky

I. Obchodní podmínky tohoto internetového obchodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku, a jsou pro obě strany závazné.

II. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka. Tato elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy a je pro obě strany závazná. Kupní smlouva je uzavřena vlastním dodáním zboží. Prodávající dodá zboží v bezvadném stavu, aby bylo vyhovující všem normám a předpisům platných na území ČR. Prodávající dodá zboží na místo dodání, které určí zákazník v objednávce. Zboží bude expedováno do 5 pracovních dní po obdržení objednávky a dodáno zákazníkovi do 2 pracovních dnů od předání zásilky dopravci – zahájení expedice. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem. Kupující – zákazník je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat celistvost a stav zásilky, především neporušenost obalů a počet jednotlivých dílů zásilky. V případě jakékoliv závady sepíše kupující protokol o škodě, který zašle potvrzený zástupcem dopravce prodávajícímu.

III. Cena a placení Zákazník zaplatí zboží a dopravu při předání zboží dobírkou dopravci. Cena dopravy při objednávce nad 10 000 Kč je ZDARMA. Další možností úhrady bude zboží dodáno po připsání platby na účet prodávajícího. Faktura – daňový doklad bude přiložen v zásilce.

IV. Záruka Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruka na dodané zboží činí 2 roky, pokud není výrobcem stanoveno delší. Pokud je součástí záruky záruční list (tento je většinou součástí originálního balení , zašle jej zákazník na adresu prodávajícího, který jej potvrdí a obratem zašle zpět.